ROI ve ROAS Nedir? Nasıl Hesaplanır

Return On Advertising Spend(ROAS) Nedir?

ROAS reklam maliyetlerinizin getirisini gösterir. Reklam harcamalarınızla doğrudan ve sadece reklam ile ilgili maliyetlerdir. Kısaca amaç reklamlar için harcadığınız her 1TL için ne kazandığınızı görmektir. ROAS online reklamları değerlendirmek için en çok tercih edilen temel yöntemlerden bir tanesidir. ROAS = Gelir / Maliyet x 100 formülü ile hesaplanır.

Örnek; 700TL reklam harcamasına karşılık 1200TL gelir elde ettiğiniz. Reklam harcamalarından elde ettiğiniz gelir, (1200/700)x100 = %171 olacaktır. Yani her 1TL reklam harcamasına karşılık 1,71TL kazanıyorsunuzdur.

Return On Invesment (ROI) Nedir?

Yatırım getirisi, yapılan yatırımın getirisini görmek için kullanılan sayısal değerdir. Yatırımlarınızın sayısal getirilerini ölçmek için kullanılır. ROAS’a göre daha genel değerlendirmeler için kullanılır. ROI = Kar(Gelir-Maliyet) / Maliyet x 100 formülü ile hesaplanır.

Aynı örnek üzerinden ilerleyecek ve başka hiç bir maliyetlerin olmadığını varsayarsak Yatırım Getiriniz, (1200-700) / 700 x 100 = %71 olacaktır. ROI genel pazarlama stratejinizi değerlendirmenize olanak sağlarken, ROAS online kampanyalarınız için taktik belirmede yardımcı olur.

Advertising Cost of Sale (ACOS) Nedir?

ACOS, reklamların satış maliyetini ifade eder. Başka bir ifadeyle elde ettiğiniz gelirin ne kadarının reklama gittiğini gösterir. 

ACOS, Reklam Harcaması / Gelir * 100 formülü ile hesaplanır. 

Örneğin;
10.000TL reklam karşılığında 100.000TL gelir elde ettiğinizi varsayarsak ACOS değeriniz %10 olacaktır.  Yani her 10TL gelir elde etmek için 1TL reklam maliyetiniz oluşmaktadır.